2016-02-11

Jak przekazać 1% za 2015 rok?

Raz w roku możemy wesprzeć działania podejmowane przez stowarzyszenia i fundacje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Wystarczy, że do końca kwietnia złożymy zeznanie podatkowe w którym zdecydujemy o przekazaniu 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kto może przekazać 1% podatku?

 

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), czyli wszystkie osoby (małżeństwa o ile rozliczają się wspólnie), które do końca lutego otrzymały wyliczenie rocznego podatku dochodowego (PIT-11)
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku
  • emeryci, którzy zdecydują się na samodzielne wypełnienie PIT-37 (na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS)

Uwaga!
Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Komu można przekazać 1% podatku?

 

Podatek możemy przekazać tylko i wyłącznie organizacji, która znalazła się w wykazie uprawnionych organizacji, publikowanym na stronach Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podatników z regionu zachęcamy do przekazania podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z województwa kujawsko-pomorskiego. Lista uprawnionych organizacji z naszego województwa wraz z nr KRS znajduje się tutaj ->>>.

Uwaga!
Jeżeli wiemy, której organizacji chcemy przekazać swój 1% należy również sprawdzić, czy znajduje się w tegorocznym wykazie opp, bowiem może się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie i wówczas nie możemy jej przekazać 1% podatku.

Jak przekazać 1% podatku?

 

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (jeżeli przy wypełnianiu formularzy PIT korzystamy z programów elektronicznych, wówczas kwota wyliczy się automatycznie).

Następnie złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek. Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Uwaga!
Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać 1% swojego podatku tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Pieniądze, czyli nasz 1% podatku za 2015 r., na konto wybranej przez nas organizacji urząd skarbowy przeleje do końca lipca 2015 r.