2015-05-05

Zapomniałeś o 1%? Masz jeszcze szansę to naprawić!

Podatnik, który złożył do 30 kwietnia 2015 r. zeznanie za ubiegły rok, ale zapomniał przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, może jeszcze naprawić ten błąd. Wystarczy złożyć korektę.

Aby dokonać korekty związanej z przekazaniem 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego należy spełnić trzy warunki:

  1. Korektę należy złożyć w terminie miesiąca po upływie terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany rok. Co istotne, jeżeli deklarację roczną złoży się wcześniej (przed 30 kwietnia), to termin miesiąca na złożenie korekty liczyć należy i tak od 30 kwietnia, a nie od dnia złożenia deklaracji. Czyli czas na złożenie korekty i przekazanie 1% dla organizacji pożytku publicznego mamy do 31 maja 2015 r.
  2. Deklaracja podatkowa wymagająca korekty została złożona w terminie (czyli do 30.04.2015).
  3. Zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (a zatem nie koniecznie w całości, ale w części od której podatnik decyduje się przekazać 1% na cel organizacji).

Lista organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz których można przekazać 1% podatku, dostępna jest <<< tutaj >>>.