2015-04-27

Samodzielni dzięki jednemu procentowi

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji już na stałe wpisała się w mapę Torunia jako organizacja zajmująca się profesjonalnym wsparciem osób chorych psychicznie. Działając już od 14 lat zdobyła bogate doświadczenia oraz wiedzę związaną z aktywizacją społeczną i zawodową przede wszystkim osób chorych na schizofrenię, ale także zaburzonych psychicznie o znacznym stopniu stabilności zdrowotnej.

Jednym z podstawowych i zarazem pionierskich projektów RC fundacji są Mieszkania Chronione (MCH). Obecnie Fundacja prowadzi na terenie Torunia 5 mieszkań dla 28 osób chorych psychicznie. Celem MCH jest zapewnienie kompleksowej opieki przy jednoczesnym stworzeniu naturalnych warunków środowiskowych, w których mieszkańcy mają możliwość nauki prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Fundacja prowadzi też Centrum Dzienne, w którym aktywizuje osoby chore psychicznie w ramach grup warsztatowych. W centrum realizowany jest program rehabilitacyjno-terapeutyczny, który stanowi system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i zawodowych umożliwiających w miarę samodzielną egzystencję i doprowadzający do integracji społecznej.

Nasza praca jest trudna, wymagająca dużej dozy pokory i cierpliwości – mówi Marzenna Sobiecka-von Brandt, Wiceprezes RC Fundacji konsultingu i rehabilitacji, często po dwóch krokach do przodu, musimy zrobić pięć w tył… Jednak gdy widzimy jej wymierne efekty wiemy, że to co robimy ma sens. Trafiały do nas osoby, które bardzo często miały problemy z wyjściem do sklepu, a teraz mają swoje rodziny, pracują zawodowo.  

Jednak działania podejmowane przez Fundację, to nie tylko praca z osobami chorymi i ich rodzinami, ale również burzenie stereotypów na temat schizofrenii, przeciwdziałanie dyskryminacji i odrzuceniu osób chorujących. Przekazanie 1% dla RC fundacji może w tym pomóc.

Klip promujący udział RC fundacji konsultingu i rehabilitacji w akcji „1% regionalnie”: