2015-04-15

Gdzie jest „1% regionalnie”?

Powoli nasz kampania dobiega końca, a coraz więcej samorządów, organizacji pozarządowych, a także firm odpowiada na zaproszenie Federacji do wspólnego promowania idei przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz stowarzyszeń i fundacji z województwa kujawsko-pomorskiego.

Informację o trwającej kampanii Federacja przekazała m.in. do wszystkich samorządów w województwie – gmin, miast i powiatów, a także zamieszczała informacje na portalach społecznościowych i w lokalnych mediach. Efekty tych działań, czyli listę podmiotów, które włączyły się do akcji „1% regionalnie” można zobaczyć na poniższej mapie:

Zachęcamy wszystkie organizacje pożytku publicznego, samorządy, a także firmy do wspólnego promowania idei przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji z naszego regionu.  Wszystkim zainteresowanym bezpłatnie udostępnimy materiały promocyjne akcji (plakaty, ulotki, materiały graficzne).   

Wspierajmy regionalnie!