2015-03-30

Efektywny 1% - Arkadia

Arkadia postawiła sobie za główny cel wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie i pomoc im w osiąganiu samodzielności i niezależności. Żeby ten cel zrealizować fundacja stosuje nowatorskie i bardzo ambitne metody działania:

- prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej;

- realizuje zatrudnienie wspomagane – to sposób na zatrudnienie osób niepełnosprawnych intelektualnie, który pozwala na łagodne wejście w system pracy. W procesie tym biorą udział 3 strony: pracodawca, przyszły pracownik oraz trener pracy, który wspiera nowego pracownika już na etapie poszukiwania pracy i pomaga mu odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku;

- umożliwia pobyt podopiecznym w mieszkaniach treningowych – pobyt w takim mieszkaniu pozwala niepełnosprawnym na zdobycie nowych umiejętności, które są niezbędne w samodzielnym życiu – utrzymania domu, gotowania, gospodarowania własnymi pieniędzmi.

Te działania mają widoczne efekty! Do Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację uczęszcza 55 osób. Płatne staże zrealizowało już kilkudziesięciu podopiecznych Fundacji, a 33 osoby znalazły zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Warto również zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez Fundację Arkadia finansowanymi ze środków pozyskanych w ramach 1% (infografika dostępna jest <<< tutaj >>>).

Fundacja Arkadia – to świetny przykład efektywnej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie z województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki odważnym i nowatorskim metodom wsparcia – podopieczni mają szansę na zrealizowanie największego marzenia – samodzielności.

Poniżej klip promujący Fundację Arkadia z Torunia (który można zobaczyć w MZK):