2015-03-24

Siła Twojego 1%

„Miarą tego jakimi jesteśmy ludźmi i marą naszej cywilizacji jest kondycja najsłabszego z nas” – takie motto przyświeca założycielce Fundacji Feniks – Kasi Śmigielskiej.

Fundacja powstała w 2005 roku początkowo z myślą o wspieraniu osób niepełnosprawnych, jednak z czasem dołączyły do nich osoby bezdomne oraz wszystkie potrzebujące wsparcia i pomocy.

Aktywność Fundacji skupia się wokół trzech wiodących działań:

Ranczo Zygmuntówka – to ośrodek znajdujący się w malowniczej wsi, położonej 34 km od  Torunia. W ośrodku mieszkają i jednocześnie prowadzą go podopieczni, którzy z różnych przyczyn stracili swoje mieszkania. Schronienie znalazły tu również zwierzęta m.in. trzy konie wykorzystywane w trakcie zajęć z hipoterapii. Fundacja prowadzi również m.in. warsztaty konne, ekologiczne, rękodzielnicze.

Galeria Przydasie – jak opowiada Kasia Śmigielska, to „zaczarowany świat ludzi i rzeczy”. Galeria to nie tylko miejsce pracy osób wykluczonych społecznie, ale również wspaniałe przedmioty, które dzięki procesowi recyklingu zyskują swoje drugie życie. Można tu kupić odnowione meble, obrazy, drewniane aniołki, biżuterię.

Skarbonka - to stałe, co tygodniowe spotkania grupy integracyjnej osób pełno- i niepełnosprawnych. W ramach „Skarbonki” prowadzone są warsztaty plastyczne, wokalne, psychologiczne - panel dyskusyjny o różnych aspektach życia, wyjścia kulturalne: wystawy, koncerty, wernisaże, a także weekendowe wyjazdy do siedziby Fundacji w Kijaszkowie.

Fundacja Feniks z Kijaszkowa to znakomity przykład nowatorskich działań skupionych na konkretnych potrzebach osób – bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, żyjących tuż obok nas, a często przez nas niezauważanych.

 

 

Klip promujący udział w akcji "1% regionalnie" Fundacji Feniks: