2015-03-19

Fakty i mity związane z 1% podatku

Mechanizm „1% podatku” funkcjonuje w Polsce od 2004 roku, jednak w dalszym ciągu część podatników nie zdaje sobie sprawy z zasad jego działania. Pojawia się mnóstwo pytań i wątpliwości – czy 1% to darowizna? Czy 1% należy przelać na konto organizacji? Kto decyduje ile wynosi mój 1%? Co robią organizacje z zebranymi środkami?

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

Czy 1% to darowizna?
1% nie jest darowizną ani ulgą. Kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego podatku (czyli tego, który i tak musimy odprowadzić do urzędu skarbowego) i możemy przekazać ją organizacji posiadającej tzw. status opp, czyli status organizacji pożytku publicznego, która znalazła się na liście podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1% podatku (z listą opp z naszego regionu można zapoznać się << tutaj >>).
Darowizna natomiast to dobrowolne przekazanie na rzecz organizacji pozarządowej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (niekoniecznie posiadającej status OPP – organizacji pożytku publicznego) części swojego majątku (rzeczowego lub finansowego).  Ponadto darowiznę możemy „odpisać” od dochodu w wysokości dokonanej wpłaty.

Czy 1% należy przelać na konto organizacji?
Nie, 1% trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika (który w swoim formularzu PIT – wypełniając odpowiednie rubryki – wyraził wolę, aby 1% jego podatku należnego powędrował do organizacji pożytku publicznego).

Czy mogę podzielić mój 1% na kilka organizacji?
Każdy podatnik, wypełniając PIT, może wpisać nazwę tylko jednej organizacji, której przekazuje swój 1%. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy  wypełniamy więcej niż jeden PIT, bo np. nasze dochody pochodzą z pracy i papierów wartościowych – możemy na każdym wymienić inną organizację pożytku publicznego.

Czy każdy podatnik musi przekazywać swój 1% na jakąś organizację pożytku publicznego?
Każdy sam może zdecydować, czy chce przekazać swój podatek w całości do skarbu państwa, czy też wybierze jakąś organizację pożytku publicznego, do której trafi 1% zapłaconego przez niego podatku.

Co organizacje robią z 1% podatku?
Pieniądze z 1% otrzymane przez opp mogą być wydane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego (z zakresem działalności pożytku publicznego można zapoznać się << tutaj >>).
Informację, na co zostały spożytkowane środki z 1%, organizacja pożytku publicznego ma obowiązek umieścić w swoim sprawozdaniu merytorycznym, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Każda organizacja pożytku publicznego ma obowiązek publikowania go m.in. na swojej stronie internetowej.

--------------

Swoje pytania i wątpliwości związane zarówno z kampanią „1% regionalnie” jak i z samym mechanizmem 1% podatku można zgłaszać do nas mailowo na adres: jedenprocent@federacja-ngo.pl lub telefonicznie” 56 652 23 56. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie.