2015-03-17

Dla “małego miasta” na dużą skalę

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego jest inicjatorem pozytywnych i nowatorskich działań na rzecz rozwoju Małej Ojczyzny.

“Impulsem do powstania Stowarzyszenia było potrzeba współdziałania i przekonanie, że partnerska współpraca biznesu, samorządu lokalnego i organizacji pozabudżetowych jest podstawą do poprawy warunków życia w gminie. Powstanie Stowarzyszenia było również odpowiedzią na wyzwania związane ze zbliżającym się członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz na wykorzystanie szans, jakie dawały fundusze europejskie” – mówi Elżbieta Wysocka, Prezes Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie działa na wielu obszarach:

  • dba o rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych mieszkańców  – organizuje szkolenia i kursy,
  • funduje stypendia dla uzdolnionej młodzieży, w szczególności pochodzącej z rodzin o niskim statusie materialnym,
  • wspiera rozwój talentów dzieci i młodzieży,
  • organizuje kontakty i wizyty Polonii, szczególnie ze Wschodu,
  • wspiera międzynarodową wymianę doświadczeń studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców,
  • zachęca do zdrowego stylu życia,
  • rozwija działania wolontarystyczne.

SRSK jest też aktywnym członkiem – założycielem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Trzy Doliny” obejmującego swymi działaniami powiat bydgoski.

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego to przykład organizacji, działającej na dużą skalę dla małej społeczności. To właśnie takie organizacje pokazują jak istotne jest wspieranie lokalnych inicjatyw i przejrzyście pokazują efekty osiągane  dzięki funduszom z 1%.

Klip promujący udział w akcji "1% regionalnie" Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego: