2015-03-03

"JESTEM" w akcji

Stowarzyszenie "JESTEM” obejmuje wsparciem dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, a także osoby zmagające się z problemami uzależnień. Podopieczni Stowarzyszenia to przede wszystkim mieszkańcy Torunia i okolicznych gmin.

Stowarzyszenie konsekwentnie rozwija działalność w zakresie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadząc m.in.:

  • Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dziecka (bezpłatna wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w obszarze rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych).
  • Pracownię Rozwoju Porozumiewania (alternatywne i wspomagające metody komunikacji kierowane do osób niepełnosprawnych które doświadczają trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem).
  • Klub Integracji Społecznej (nauka umiejętności samodzielnego przebywania w grupie rówieśniczej bez rodziców/opiekunów).

Stowarzyszenie "JESTEM” dysponuje wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrą, a także wspaniałym gronem wolontariuszy.

Poprzez udział w akcji, Stowarzyszenie pragnie zwrócić uwagę, że każdy może mieć swój wkład w niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym – swoim sąsiadom, znajomym rodzinie. Wystarczy niewiele – tylko 1%.   

Klip promujący udział Stowarzyszenia "JESTEM" w akcji „1% regionalnie”.