2015-02-27

1% podatku - jak przekazać?

Kwota wynikająca z 1% podatku może być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp). Podatnik samodzielnie  wybiera, której organizacji przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.


Kto może przekazać 1% podatku?

Największą grupę stanowią, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli wszystkie osoby (małżeństwa o ile rozliczają się wspólnie), które do końca lutego otrzymały wyliczenie rocznego podatku dochodowego (PIT-11). Ponadto 1% mogą przekazać podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.


Komu można przekazać 1% podatku?

Podatek możemy przekazać tylko i wyłącznie organizacji, która znalazła się w wykazie uprawnionych organizacji, publikowanym na stronach Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (jeżeli wiemy, której organizacji chcemy przekazać swój 1% należy również sprawdzić, czy znajduje się w tegorocznym wykazie opp, bowiem może się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie i wówczas nie możemy jej przekazać 1% podatku).

Podatników z regionu zachęcamy do przekazania podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z województwa kujawsko-pomorskiego. Lista uprawnionych organizacji z naszego województwa znajduje się tutaj ->>>

 

Jak przekazać 1% podatku?

Po wyliczeniu ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (numer ten znajduje się w wyżej wymienionym wykazie), a jeżeli chcemy przekazać podatek opp z naszego województwa, to lista dostępna jest tutaj->>>>

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeżeli korzystamy z programów elektronicznych kwota wyliczy się automatycznie.

Obowiązuje zasada: jeden PIT, jedna opp. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację.

W składanym zeznaniu podatkowym możemy podać dodatkowe informacje (np. wskazać konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 97 – PIT-36L, poz. 134 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38, poz. 54 – PIT-39) możemy wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te zostaną przekazane wybranej przez nas prganizacji przez urząd skarbowy.

 

Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Pieniądze, czyli 1% podatku za 2014 r., na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca 2015 r.

I na koniec! Pamiętajmy, że 1% to nie DAROWIZNA!